Служебното правителство се очаква да обсъди и приеме проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Това предвижда дневният ред на правителственото заседание за сряда, 25 януари, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Предвижда се да бъде разгледан и проект на постановление за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). 
Според предварителния дневен ред на заседанието, министрите ще разгледат още и доклад на министъра на отбраната относно проект на международен договор, както и проекти за изменение на няколко договора за предоставяне на концесия за подземни богатства.
В дневния ред е включен и проект на решение за бюджетната процедура за 2024 г.