Благодарение на възможностите, които дава политиката на сближаване на Европейския съюз, общините имат възможност да предоставят услуги, инфраструктура, подобряване на качеството на живот в градовете.  Това каза Галина Караджова, главен експерт в отдел „Европейско финансиране и програми“ на община Ямбол, която участва във втората местна конференция по проекта "Европа в България: Общо бъдеще", домакин на която е Националният пресклуб на БТА в Ямбол.
Караджова открои най-значимите проекти в предходния програмен период за общината. Като най-успешни за периода 2014 – 2020 г., реализирани с финансовата подкрепа на ЕС чрез фонда за Регионално развитие и Кохезионния фонд, Караджова посочи Интегрирания проект за водния цикъл в Ямбол. Той включва изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, както и разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в града. Общата стойност на проекта е 44 419 346 лева, информира Караджова. Европейското финансиране  е над 31 милиона лева.
"Проектът за водния цикъл на града започна своето изпълнение още през програмния период 2007-2013 г. , когато беше реконструирана водопроводната и канализационната мрежа на един квартал, включително две канализационни помпени станции за отпадъчни води, беше включена и канализационната система на промишлената зона към бъдещата пречиствателна станция. С реализацията на втората фаза на проекта завърши целия воден цикъл на Ямбол, който реши ключови проблеми с водоснабдяването и канализацията в града, и вече можем да се похвалим с една модерно изградена пречиствателна станция, което всъщност реши сериозен проблем", обясни Караджова. 
Тя говори и за най-скоро завършените проекти в общината, какъвто е проектът за разделно събиране на биоразградими отпадъци. "Общият му размер на финансиране е 3 702 737 лева, като основната цел бе намаляване количеството на депониране на отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци", обясни тя.  
Реализирани са и проекти за модернизация и обновяване на образователната инфраструктура, ремонтирани са две училища, три детски градини. По друг проект е извършена реконструкция на пешеходна търговска улица част 1 и 2 , както и рехабилитация на други три улици.
През новия програмен период община Ямбол подготвя проекти за реализация на модернизация и обновяване на образователни институции в града, спортни институции и административни сгради.
В момента се изпълняват четири ключови за Ямбол проекта. Това са ремонтиране и модернизация на Художествената галерия “Жорж Папазов“, Младежкия културен център, Музея на бойната слава и Регионалния исторически музей.
Те са включени в инвестиционната програма на общината и надграждат вече изпълнени проекти. Ще се осигури не само модернизация на културните институции, а се надяваме на един по-голям поток към нашия град - и туристически, и с културна цел, каза още Караджова. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".