Център за интегрирани социални и здравни услуги ще обслужва на едно гише уязвимите групи от ромския квартал "Столипиново" в Пловдив. Строителството на сградата започна днес, а финансирането от 2.3 млн. лева е осигурено по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньори на община Пловдив са фондация "Рома" и Норсенсус Медиафорум - Норвегия.
Идеята на центъра е да осигурим максимален достъп на децата и семействата от квартала до всички ресурси, които община Пловдив е създала, коментира Недка Петрова, ръководител на проекта. Целта на екипа е да промени нагласата на общността към образованието и здравеопазването. Предвижда се и съпътстващи услуги като предоставяне на храна.
В центъра ще работят 13 души - здравни, образователни медиатори, социални работници, специалист по изкуства, музикален педагог, гинеколог, детски лекар. Те ще информират, консултират и насочват гражданите. Наборът от специалисти ще има грижата да консултира хората и евентуално да ги обслужи на едно гише. Екипът ще се обучава в Осло, Норвегия как да работи с целевите групи, как да използва модерните комуникации в работата, ще се развият дигиталните им компетенции. 
В центъра ще се помещават зали за обучение и компютърни занимания, здравен кабинет, кафене. Той трябва да заработи до 30 април 2024 година.