Над 1000 жители в община Тунджа са били обхванати по проекти за социален патронаж за периода 2016-2020 година. Това каза Димитър Димитров, заместник-кмет по социалните дейности в община Тунджа, по време на местната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който Българската телеграфна агенция изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Конференцията се провежда в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.
Общината е най-голямата в областта и на четвърто място в страната, има 44 населени места. За съжаление, има отлив на жители на общината, като причините за това са икономически, посочи Димитров. Данни от анализ в началото на 2016 година сочат, че хората над трудоспособна възраст в Тунджанско са повече от 40 процента.
Администрацията е разработила проекти със социална насоченост с фокус към групата на хора с материални лишения. Те са по програмите "Развитие на човешките ресурси", "Наука, образование и интелигентен растеж", "Храни", "Околна среда" и др.
По процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" е реализиран Център за домашни грижи. В рамките на проекта са били включени 135 лица с увреждания, със затруднения в организиране на домашния бит, които получават почасова помощ от здравни и социални специалисти. В рамките на същата програма за патронажна грижа са били осигурени още доставка на храни на лица в риск, лица с увреждания, възрастни хора и др, като до края на 2020 година са били подкрепени и над 112 лица в риск. 
По проекти за разширяване на услугата "Социален патронаж" и "Обществена трапезария" общината продължава да развива услугата – два патронажа в Болярско и Тунджа, като са обхванати над 320 потребители. Общият брой на обхванатите потребители до 2020 година са 600 души. Включени са още 150 лица по повод извънредните мерки, свързани с ковид пандемията. През програмния период 2014-2020 година над 1000 жители са обхванати по тази програма.
От общината са изпълнявали и проект, свързан с мерки по социализация на деца и семейства чрез интегрирани услуги. Започнал е през 2016 година по Схемата за детско ранно развитие и е на стойност 500 хиляди лева, но е бил удължен три пъти. Стойността му е надхвърлила милион и 500 хиляди лева. Той предоставя интегрирани услуги от 35 специалисти – педиатри, акушер-гинеколог, медицински сестри, социални работници и др. До края на 2020 година са извършени над 2000 стоматологични прегледа, както и над 4000 диагностични прегледа. Благодарение на тези прегледи е било установено сърдечно заболяване на дете, което впоследствие е било оперирано. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.