Средствата от европейските програми са реални средства, които ще се влеят в икономиката в идните години, ще дадат тласък на редица важни процеси - от икономиката и иновациите в малките и средни предприятие до превенция и управление на рисковете от наводнения, свлачища и горски пожари, заяви служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на открито заседание на Министерския съвет за отчет на дейността на кабинета през изминалите близо шест месеца.
По думите на Пеканов парите от европейските програми ще допринесат за реализирането на важни проекти в сферата на транспорта, за развитие на човешкия капитал, за осигуряване на работа и за образование.
Пеканов подчерта, че от началото на август миналата година за България бяха одобрени 10 от 10 от европейските програми. По четири от тях някои от процедурите са започнали, а по всички ще има процедури в следващите месец-два. Вицепремиерът подчерта, че това е резултат от екипната работа на целия служебен кабинет. 
Той каза, че по време на участието си в срещите на тема "кохезионна политика" в последните месеци в Прага и Брюксел, е защитавал позицията, че средствата от европейските програми, освен за важните приоритети за зеления и дигитален преход, трябва отчасти да бъдат насочени и към справяне с демографските проблеми. Голяма част от фокуса по новите оперативни програми ще бъде именно към намаляване на различията в социално-икономическото развитие между различните региони на страната с особен акцент върху догонващото развитие на Северна България, подчерта Пеканов.
Той припомни, че беше сключено рамковото споразумение между правителството на България и Швейцария за Втория швейцарски принос за намаляване на икономическите и социални различия – т.нар. Швейцарска програма на стойност 190 млн. лева. 
По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Атанас Пеканов каза, че в началото на август 2022 г. са положени усилия за завършване на работата по първото плащане, тъй като е имало казус, свързан с различни видове рискове. В началото на декември България получи средствата, които отключват възможността да се започне работа по всички важни програми в сферите образование, здравеопазване, транспорт, иновации и т.н.
Вицепремиерът отбеляза, че в рамките на мандата на служебното правителство усилията са насочени към заложените в Плана за възстановяване важни законодателни промени. Пеканов каза, че за негова изненада през октомври 2022 г. парламентът задължи правителството да внесе законите, свързани с Плана. "Така или иначе щяхме да ги внесем, винаги това е била идеята", коментира той и каза, че те са внесени в много бърз срок към края на октомври. "За съжаление, от внесените 14 законопроекта по Плана Народното събрание за момента е приело само два. Това е проблем и трябва да се каже ясно", изтъкна вицепремиерът.
Той поздрави своя колега служебния министър на правосъдието Крум Зарков за това, че е внесъл промените по отношение на търсенето на отчетност и отговорност на главния прокурор. "Една реформа, която от десет години се изисква от България, и тя трябва да бъде придвижена", заяви Пеканов. Тя е нещо, което ще бъде допълнителен отключващ фактор като ясен символ, че България прави важните стъпки по темата "върховенство на закона" и би помогнала на България и за Шенген, допълни вицепремиерът. Той каза още, че тези законопроекти са изработени и сега чакат политическата воля България да се движи напред. "Надявам се тя да бъде намерена рано или късно", каза Атанас Пеканов.