На територията на България многофондовото финансиране се доказа като успешно. Това заяви Нели Кадиева, председател на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и изпълнителен директор на "Местна инициативна група (МИГ) Елхово – Болярово". 
„Местните инициативни групи, които са с многофондово финансиране, работят много по-бързо. Има добри резултати по региони“, заяви тя пред участниците във втората местна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, домакин на която е Националният пресклуб на БТА в Ямбол.
„Област Ямбол е една от малкото, в които всички селски общини са включени в местни инициативни групи. Град Ямбол няма как да бъде включен, не е допустим, но селските райони на областта имат възможност да получават финансиране чрез подхода в общностите за местно развитие“, коментира Нели Кадиева. 
„На национално ниво, от 64 местни инициативни групи, повече от половината работа с многофондово финансиране. Големият плюс на работата на местните инициативни групи е, че това в какви посоки и какви направления ще се инвестира се решава от местното население, местния бизнес и местните институции. Ние сме едно публично-частно партньорство, надявам се успешно и интегрирано, подпомага местното развитие“, коментира още тя. 
Според нея местните инициативни групи са отличен пример за интегрирано развитие, макар и на местно ниво. „Ако погледнем на регионално ниво, много е важно да работим заедно и в една посока“, смята тя. 
„Ефектът е в това, че ако потребностите са правилно оценени, могат да се получат добри резултати – подпомагане на семейства в риск, както и подпомагане за бизнеса от селските райони. Ако добре планираме, животът в нашата територия може да се подобри“, посочи Нели Кадиева. 
„Скоро правихме проучване в нашата територия за това какво искат младите, за да останат. Работа и добри доходи – това е в отговорите на всички. Изненадваща за мен е положителната тенденция, че около 40-50% не искат да се махнат от територията, пред статистиката за голям отлив. Тук е нашето място да планираме добре за бъдещето“, подчерта тя пред участниците на конференцията. 
Проектът „Европа в България: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз, за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.