От началото на 2023 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) започна работа по нов проект EnergyEfficiency4SMEs, чиято главна цел е оптимизиране на енергийната ефективност на малките и средните предприятия (МСП) в три обособени сектора: хранително-вкусова промишленост, производство на метални изделия, ресторантьорство и хотелиерство, съобщиха от Палатата.
На 26 и 27 януари Палатата ще участва в първата работна среща по проекта в Брюксел, Белгия, по време на която ще бъдат обсъдени предстоящите приоритетни задачи за реализиране.
Първият етап на изпълнение включва проучване, анализ, систематизиране и оценка на добри практики в сферата на енергийната ефективност. Успешни примери, свързани с намаление на потреблението на енергия, подобряване на производствената дейност, използване на възобновяеми енергийни уреди и инсталации, изграждане на системи за енергиен мениджмънт и др., ще бъдат представени на фирмите, заявили интерес да участват в дейностите по проекта.
Същинската фаза на проекта ще включва енергиен одит (ЕО) на МСП, които искат да намалят енергийните си загуби и едновременно с това по-ефективно да използват енергопотреблението си. Планира се 20 МСП да преминат през безплатни енергийни обследвания, в резултат на което за всяка една фирма ще бъдат изготвени препоръки за подобрение на енергийния й статус. Проектът ще идентифицира и фирми, преминали вече през ЕО и постигнали успехи при оптимизиране на техните енергийни индикатори, които ще послужат като успешни модели за подражание.
Събраните успешни практики, както и разписаните мерки за подобрение на енергийната ефективност, ще бъдат налични в онлайн платформа, където ще се качват всички резултати по проекта. Платформата ще бъде разработена през следващите няколко месеца.
Проектът се съфинансира по програма LIFE. Водещият партньор е Европалати. В консорциума участват 24 търговски палати и енергийни агенции от Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта и Франция.