Екипът на Министерството на иновациите и растежа (МИР) на служебното правителство увеличи сериозно интереса на българските фирми към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
На 2 август 2022 година в МИР имаше само четири проекта за помощ по НПВУ, а сега имаме 10 200 проекта на малки и средни предприятия, каза министър Александър Пулев при отчета на правителството за свършеното през последните шест месеца.
Това стана с открит диалог и във взаимодействия с другите министерства. Организирахме редица семинари, използвахме и иновативен подход да обиколим цялата държава, като имахме срещи с 28 областни управители. В срещите участваха представители на местните власти и на работодателски организации, и на тях се даде информация за отворените процедури по НПВУ. Информацията е сила, затова хората кандидатстваха и успяхме да получим инвестиционен интерес от всяка една област в България, каза министър Пулев.