Има концентрация на финансови ресурси и дейности, предвидени в стратегическите планове, в големите градове. Има развитие на големите градове, а не на регионите. Това заяви заместник-кметът на Община Тунджа Светозар Грозев, който взе участие във втората местна конференция по проекта „Европа в България: Общо бъдеще“, домакин на която е Националният пресклуб на БТА в Ямбол.
„Междурегионалното развитие липсва. Оттам тръгва и проблемът с липсата на икономически субекти в по-малките населени места, съответно нямаме растеж. Имаме отлив на млади хора, защото те, освен икономически дейности, търсят и добра техническа инфраструктура. Нещата са взаимносвързани“, смята Грозев. 
Той подчерта, че една от спецификите на общината е това, че тя е съставена единствено от села, без да има голям градски център на територията си. Според него това може „и да помага, и да пречи“ на усвояването на европейските средства за реализирането на определени проекти. 
„Не по всички оперативни програми Община Тунджа е допустим бенефициент. Към момента сме ограничени, от гледна точка за инфраструктурни проекти, само по Програмата за развитие не селските райони“, коментира още той. 
По време на изказването си Грозев акцентира върху развитието на ВиК сектора – пречиствателни станции, канализации и водоснабдителна инфраструктура. 
Проектът „Европа в България: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз, за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.