Групата на държавите срещу корупцията (ГРЕКО) към Съвета на Европа представи днес петата си оценка за напредъка на България в предотвратяването на корупцията и за насърчаване на почтеността на висшите държавни служители и правоохранителните власти. Докладът от 80 страници съдържа множество препоръки.
В документа се отбелязва, че нашата страна следва да въведе правила за несъвместимост и проучване по показатели за почтеност при наемането на съветници на служителите на висши държавни длъжности, както и информацията за имената, функциите и възнагражденията на членовете на политическите кабинети, привлечени към висши държавни длъжности, да се опреснява и да бъде достъпна онлайн.
Препоръчва се също да се прави редовна оценка за почтеността на висшите държавни служители и да се изготвят правила за тяхното поведение с ясни наказания за нарушения. Очаква се нашата страна да въведе яснота за взаимодействието между Националния съвет по антикорупционни политики и Комисията за борба с корупцията (или нейните правоприемници), както и съответните им задачи, а подборът и назначаването на всички служители в Комисията за борба с корупцията да се основава на заслуги и прозрачност, и да изключва неправомерно политическо влияние.
Според доклада трябва висшите държавни служители у нас да преминават обучение по въпросите за почтеността. Допълва се, че е необходимо да се подобри предоставянето на обществена информация, както и да се спазват сроковете за обществени консултации по подготвяни нови законопроекти.
Препоръчва се да бъдат установени правила за контактите на висшите държавни служители с лобисти, които се стремят да повлияят на законодателната и друга дейност на правителството, като имената на лобистите и темите на разговорите с тях също да бъдат публикувани. Отбелязва се необходимостта вътрешните инспекторати да могат да действат независимо, за да бъдат ефективни.
В доклада се препоръчва да се осигури възможност за задълбочена проверка на имуществените декларации на висшите държавни служители. Отправени са множество препоръки за дейността на полицията, включително за това частните дарения за МВР да бъдат прекратени или силно ограничени, и същевременно бъдат публикувани имената на дарителите и естеството и стойността на всяко дарение. Препоръчва се служителите на МВР да преминават редовни проверки за почтеност, като едновременно с това им се осигурят справедливо кариерно развитие и достойно заплащане.