В рамките на пет-шест месеца успяхме да постигнем диверсификация и неща, които са отлагани през последните десет години. Това каза служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев на открито заседание за свършеното от служебното правителство през последните близо шест месеца.
Заварихме един недовършен интерконектор, заварихме голяма ликвидна дупка в обществения доставчик „Булгаргаз“ в размер на 1 млрд. лева, несключени договори, неясни доставки на природен газ, много сериозно притеснение сред бизнеса и гражданите, газохранилището в „Чирен“, което беше попълнено с природен газ на много високи цени, като цяло много високи цени на природния газ. Кризисният щаб ни даде възможност, заедно в синхрон, всички ангажирани институции да работим по тази криза, каза Алексиев.
/следва/