ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на главни водопроводни връзки и присъединяване на абонати по ул. „Войводова“ в гр. Русе на 19.01.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Войводова“ в участъка от ул. „Страхил войвода“ до ул. „Чавдар войвода“, ул. „Ильо войвода“ и ул. „Чавдар войвода“ в участъка от ул. „Боримечка“ до ул. „В. Петлешков“. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „В. Петлешков“ в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Чавдар войвода“ и ул. „Боримечка“ в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Ильо войвода“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“