ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради присъединяване на абонати към новоизграден водопровод по ул. „Хан Крум“ в гр. Русе на 19.01.2023 г. от 08:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Хан Крум“ в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от ул. „Хан Крум“ до бул. „Ген Скобелев“, по ул. „Хан Аспарух“ в участъка от ул. „Д-р Петър Берон“ до ул. „Проф. Асен Златаров“, вкл. на ОУ „Иван Вазов“, и по ул. „Св. Горазд“. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Симеон Велики“ в участъка от ул. „Борисова“ до пл. „Св. Троица“ и по ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от ул. „Хан Крум“ до пл. „Св. Троица“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“