До края на февруари 2023 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за предоставяне на топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Първата процедура за новия програмен период беше обявена на 19 септември 2022 г.  Така се постигна непрекъсваемост на една от най-одобряваните от нуждаещите се хора подкрепа през зимните месеци, която за някои от тях е свързана и с жизненото им оцеляване, посочват от министерството.
Първоначално процедурата беше обявена с пет крайни срока за кандидатстване, като последният беше до 31 януари 2023 г. Удължаването на срока до края на февруари е в резултат на усилията подкрепата с топъл обяд да достигне до колкото може повече хора, които имат нужда от нея, обясняват от МТСП.
До момента са подадени 210 проектни предложения от общини и райони на общини, по които се очаква топъл обяд да се предоставя на близо 60 000 души.
БТА припомня, че на 22 декември 2022 г. Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към МТСП одобри финансирането на 88 проекта на общини, които предоставят домашен социален патронаж, на обща стойност от близо 3 млн. лв. Със средствата ще се закупят нови лекотоварни автомобили за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение. С финансовият ресурс ще се подкрепят общините, които управляват Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.).