Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат решенията на ТЕЛК да важат до явяването на хората на комисия, за да запазят правата си и да не връщат пари. Това предвижда приетата програма за работа на депутатите през седмицата.
В нея е и второто четене на изменения в Кодекса за социално осигуряване, предложени от ДПС, според които ще се зачита за трудов стаж престоят в затвор или трудов лагер по времето на комунизма.
Депутатите ще обсъдят, отново на второ четене, промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с т.нар. синя карта, както и изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър.
В дневния ред е също второто гласуване на изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
Точка в програма е първо гласуване на промени в Закона за електронното управление, както и в Закона за горите, в Закона за съдебната власт.
Депутатите се очаква да обсъдят на първо четене и Законопроект за несъстоятелност на физическите лица, внесен от Министерския съвет.