Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерския съвет, прие с единодушие на първо четене парламентарната Комисия по отбрана.  
В мотивите на законопроекта се посочва, че с измененията в Закона за отбраната се цели създаване на законова уредба за изпълнение на конституционните задължения на българските въоръжени сили, на съюзните задължения на страната в НАТО и на ангажиментите по Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ЕС). Регламентират се и случаите на участие на въоръжените сили в състава на многонационални военни формирования при провеждане на операции, мисии и други международни инициативи на територията на страната.
Освен това с измененията се регламентира процесът по осъществяване на оперативното ръководство, националния контрол и прехвърлянето на правомощията за оперативното управление на формированията, когато те изпълняват задачи на територията на страната.
С промените се създава и уредба, която да определи срока на участието на българските военнослужещи от международна организация или инициатива в операция или мисия на територията на страната.