Въведен е режим на водоползването в ловешкото село Пресяка, махала “Гъбрака", считано от днес. Водоподаването ще бъде осигурено от 17:00 до 08:00 часа, съобщават от общинската администрация. Причината за режима е силното намаляване на дебита на водоизточника на село Пресяка.
Със заповед на кмета на община Ловеч Корнелия Маринова се забранява ползването на питейна вода за миене на улици, дворове, поливане на зелени площи, моторни превозни средства, балкони и други.
От ВиК в Ловеч съобщиха, че поради реконструкция на водопроводната мрежа, ще бъде спряно водоподаването за част от ж.к. ”Младост” в Ловеч утре (19 януари) от 9:00 до 17:00 часа.