Излишъкът на Италия в международната търговия намалява през ноември на годишна база, след като вносът расте по-бързо от износа заради растящия енергиен дефицит, сочат официални статистически данни, цитирани от ДПА.
Търговският излишък на страната през ноември е паднал до 1,45 милиарда евро спрямо 2,20 милиарда евро година по-рано.
През октомври страната е регистрирала търговски дефицит от 2,06 милиарда евро.
Особено сериозен през ноември е бил енергийният дефицит, възлизащ на 8,5 милиарда евро, спрямо 5,8 милиарда евро година по-рано.
През ноември износът се е увеличил с 18 на сто на годишна база, при ръст от 17,7 на сто през октомври. Износът за страни от ЕС е нараснал с 14 на сто, а за страни извън ЕС - с 22,5 на сто.
Вносът за месеца се е увеличил с 20,4 на сто спрямо 28,3 на сто година по-рано.
На сезонно коригирана база износът расте с 3,9 на сто, а вносът пада с 1,4 на сто. В резултат търговският дефицит се свива до 270 милиона евро спрямо 3,12 милиарда евро.
Данните показват още, че цените на вноса през ноември падат с 1 на сто спрямо октомври, но се повишават с 13,6 на сто на годишна база.