На днешното си заседание служебното правителство прие решение за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) №833/214 относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
С Регламент (ЕС) 576 от 2022 г. на Съвета от 8 април 2022 година се въвеждат допълнителни мерки за санкциониране на Руската федерация, предвид войната в Украйна. След влизането в сила на чл. 5к от Регламента важи забрана за възлагане или продължаване на изпълнението на договори, след 10.10.2022 г., за обществени поръчки от изпълнители, за които са налице обстоятелствата по посочената разпоредба.
С днешното решение се предоставя възможността за дерогация, с оглед продължаване изпълнението на два договора, сключени между „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) и „Електроимпекс Ентърпрайз” ЕООД. Договорите са за доставки на елегазови прекъсвачи ВН за 110 kV и на разединители за напрежение 110 kV.
С продължаване действието на договорите, „ЕСО” ЕАД ще продължи успешното изпълнение на реконструкцията на елементите на електропреносната система, се посочва в решението на Министерския съвет. В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, се очаква до средата на 2026 г. да бъдат изцяло преоборудвани и модернизирани откритите разпределителни уредби на 80 подстанции на територията на цялата страна. С осигуряването на активите на електроенергийния системен оператор, се гарантира непрекъснатото, ефективното и надеждното електроснабдяване на всички потребители и на обектите със стратегическо значение за националната сигурност.
С приемането на предложения проект не са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката и не води до отражение върху държавния бюджет, допълват от Министерския съвет.
На заседанието си от 5 октомври 2022 година служебното правителство прие решение за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета на ЕС No 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на обществените поръчки за доставка на автомобилни горива. От правителството тогава обясниха, че дерогацията се налага поради необходимостта от осигуряване на автомобилни горива за функционирането на държавните органи и структури, с оглед опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и националната сигурност и е валидна до 31 декември 2024 година.