Общо 5468 пернати от 26 вида са преброени на шестнадесет язовира в Шуменска и Търговищка област при провеждане на 47-мото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. През миналата година са преброени 6461 птици от 17 вида. Това съобщиха днес от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен, чийто експерти и представители на Българското дружество за защита на птиците са участвали в преброяването. 
В мониторинга през 2023 г. са включени седем нови язовира, което е и вероятна причина за по-голямото видово разнообразие, установено от експертите в сравнение с миналата година. Според тях тенденцията към намаляване в броя на пернатите се дължи на климатичните промени и високите зимни температури. 
Във водните обекти са установени птици от видовете Зеленоглава патица, Зимно бърне, Жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец, Голяма бяла чапла, Фиш, Лиска, Кафявоглава потапница, Сива патица, Ням лебед, Шилоопашата патица, Качулата потапница, Речна чайка. Новите видове, които са наблюдавани през тази година са Голяма белочела гъска, Клопач, Бяла лопатарка, Голям горски водобегач, Поен лебед, Тундров лебед, Черногуш гмуркач, Голям нирец, и Крещалец.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967г. в почти всички европейски държави. Целта му е да се установи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват, припомниха за БТА от РИОСВ.