През изминалото десетилетие България постигна целта, поставена от ЕК, за намаляване броя на тежко ранените при пътнотранспортни произшествия с 20% в сравнение с базовата 2010 г., като в страната се установи трайна тенденция на спад по данни от Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 в Република България за 2020-2021 г., приета днес от Министерския съвет.
За десетгодишния период броят на загиналите при тежки катастрофи у нас е намалял с 36% и достигна 1 556. Въпреки пандемията, целта за намаляване на броя на загиналите на пътя към 2020 г. наполовина спрямо 2010 г. не беше постигната. За десетгодишния период броят на загиналите в България е намалял с малко над 40%.
Докладът представя състоянието на безопасността на движението по пътищата и свързания напредък за изминалите 2020-2021 г., като включва основни аспекти от направленията за въздействие, статистически данни, тенденции, изводи и препоръки. Документът акцентира на глобалния, европейския и националния контекст на оперативната среда, тенденциите в пътнотранспортната обстановка, силните и слабите страни, възможностите и ограниченията, които обуславят и определят специфичните проявления на тази сравнително нова за страната приоритетна политика.
Докладът съдържа Пътна карта за спешни действия, които следва да залегнат при планирането и провеждането на дейности, свързани с изпълнението на държавната политика на Република България в областта.
По данни на МВР от началото на тази година до последното денонощие при катастрофи у нас 15 души са загубили живота си. За същия период на 2022 г. загиналите са 16, информират от МВР.