Правителството прие Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023-2026 г.) и План за действие за нейното изпълнение за периода 2023-2024 година, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Националната програма представлява рамка за координация на действията на ангажираните страни в работата по превенция на насилието и злоупотребата с деца.
Чрез изпълнението на програмата и плана за действие се цели намаляване на случаите на насилие и експлоатация над деца, както и събиране на унифицирани данни за тези случаи. Целта на заложените в двата документа мерки и дейности е да се подобри координацията и системата на докладване между институциите и да се повиши капацитетът на професионалистите, работещи с деца и други.
Предвиждат се и мерки за повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата и провеждане на политика на нулева толерантност към всички форми на насилие.
1563 са сигналите за насилие над деца през 2021 г., по които са работили мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм при насилие към организацията за защита на правата на децата "Уницеф". 516 сигнали за дете в риск са регистрирани за първото шестмесечие на 2022 година. От тях 337 са за насилие над дете. 15 694 сигнала за онлайн насилие над деца са постъпили в Национален център за безопасен интернет (2021 г.).