Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на София област е обявена грипна епидемия от 20-и до 27 януари, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ).
Преустановяват се учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област за периода от 23-ти до 27 януари, включително.
Временните противоепидемични мерки в София област включват: преустановяване на плановите консултации на бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизациите в извънболничната помощ. Временно се преустановяват и свижданията в лечебните заведения.
Засилва се провеждането на всекидневен филтър в детските заведения, не се допускат до работа заболели лица от персонала. Лечебните заведения следва стриктно да спазват изискванията на Наредба 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции, в т.ч. засилване на контрола по достъп на външни лица, носене на защитни маски за лице, дезинфекция, сочат от МЗ.