Прогнозната стойност за реализация на всички проекти, включени в новата енергийна стратегия, възлиза на около 46 млрд. евро според приетата днес от служебния кабинет стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор в страната 2023-2053 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.
С днешното си решение Министерският съвет задължи министъра на енергетиката да представи приетата стратегическа визия в Народното събрание.
Документът залага на няколко основни приоритета в развитието на сектор като на първо място България следва да остане лидер в производството и износа на електроенергия в региона, съобщават от пресслужбата на кабинета.
Защитата на националната и енергийната сигурност, както и устойчивото използване на местните енергийни ресурси също са сред основните приоритети в документа. Реализирането на предвидените в стратегията политики и проекти трябва да съдейства за постигане на европейските цели за декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност. Сред заложените основни приоритети в документа е и осъществяването на справедлив преход към декарбонизация на засегнатите региони, както и защитата от енергийна бедност.
Стратегическият документ залага използването на местните ресурси от лигнитни въглища до 2030 година и постепенното им намаляване и спиране до 2038 г. Това ще съдейства за запазване на енергийната и националната сигурност, както и ролята на страната като регионален лидер в производството и износа на електроенергия.
Четири нови ядрени реактора трябва да бъдат изградени, за да заместят мощностите, подлежащи на извеждане от експлоатация. Два от тях се очаква да бъдат разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй", а още два - на тази в Белене. Новата енергийна стратегия се фокусира и върху развитието на ВЕИ проекти - както фотоволтаични и вятърни мощности, така и водни електроцентрали. По отношение на геотермалната енергия, основният извод е, че тя може да бъде пълноценно използвана главно за отопление.
Ключов елемент в бъдещото развитие на сектора е производството на водород, от което се очаква да намали и замени зависимостта на България от внос на природен газ. В този аспект държавата ще разчита на бързото възобновяване на работата на помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) "Чаира", както и осигуряването на ресурс за изграждане на подземна ПАВЕЦ. Модернизацията на близо две хиляди км електропреносна мрежа и съпътстващата я инфраструктура, която е заложена в стратегията, ще съдейства за осигуряването на достатъчен капацитет за присъединяване и пренос, така че България да запази лидерската си роля в региона.
Стратегията за развитието на енергетиката у нас обедини участниците в кръглата маса "Българската енергетика - Стратегия 2023-2053" в София, организирана от Министерството на енергетиката. На форума, открит от президента Румен Радев и служебния премиер Гълъб Донев, министърът на енергетиката Росен Христов представи стратегия за развитието на сектора до 2053 година.