С осем нови електрически конвектора ще се сдобие Доспевската къща, чийто вътрешен интериор подлежи на обновяване. Това стана известно от обява на Община Самоков  за доставка и монтаж на нова отоплителна техника за нуждите за изпълнение на проект “Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство“, публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки. 
Срокът за доставката на отоплителните тела е 30 работни дни, а на монтажа им – 10 работни дни. Изпълнителят им трябва да предостави гаранция за оборудването от поне три години. Прогнозната стойност на поръчката е 2885 лв. без ДДС, като финансирането ѝ е осигурено от оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.“
Крайният срок за подаване на офертите е 14 февруари.
На 24 януари изтича срокът за подаване на оферти за доставката на ново етнографско обзавеждане и килими за къщата на зографите, представяща местното културно наследство. 
Желанието на местната администрация Доспевската къща да бъде превърната в музей за посетители датира от миналата година. Идеята бе в нея да бъдат представени оригиналните творби на представители на Самоковската художествена школа от периода на Възраждането, както и тя да бъде сцена за различни творчески изяви.