Европейският парламент прие резолюция за прилагането на общата външна политика и политиката на сигурността, в която призова Сърбия да синхронизира външната си политика с тази на ЕС, съобщава телевизия Н1.
От 641 евродепутати 407 гласуваха за резолюцията, 92 бяха против, а 142 се въздържаха.
ЕП за втори път официално изисква от ЕС да спре напредъка на преговорите със Сърбия, докато не изпълни няколко основни искания, най-важното от които е пълната хармонизация на външната политика и политиката за сигурност на Сърбия с външната политика и политиката на  сигурността на ЕС. ЕП подчертава значението на пълното привеждане в съответствие, особено с политиката на санкции срещу трети страни. ЕП изразява съжаление за ниското ниво на съответствие на Сърбия с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, особено по отношение на военната агресия на Русия срещу Украйна.
В резолюцията се посочва, че следващи преговорни глави трябва да бъдат отворени, само когато Сърбия засили ангажимента си за реформи в областта на демокрацията и върховенството на закона и покаже, че е напълно съгласувана с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. В документа ЕП припомня, че Сърбия, като страна, която се стреми към европейска интеграция, трябва да се придържа към общите ценности.