Европейската комисия съобщи, че е одобрила вписването на наименованието "Троянска луканка" в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.
Традиционният начин на производство на "Троянска луканка", който се характеризира с процес на сушене и опушване, е направил този вид продукт уникален за България. Самото наименование "Троянска" произхожда етимологично от името на град Троян, т.е. там, където за първи път е произведена и популяризирана от майстор Илия Таслаков. Той е един от първите производители на луканка в страната. През 1883 г. Таслаков е внесъл в България първите машини за мелене на месо. 
Новото наименование ще бъде добавено към списъка с 69 храни с традиционно специфичен характер, които вече са защитени. 
Повече информация за схемите за качество на ЕС е достъпна на сайта на ЕК.