Общо 145 проверки в 105 обекта със 770 работници извършиха контролните органи на Главна инспекция по труда в периода 30 ноември 2022 г. – 15 декември 2022 г., съобщиха от инспекцията. Кампанията бе насочена към обекти, на които се извършват изкопни дейности. Повод за проверките бяха няколко трудови инцидента при работа в неукрепени изкопи и необезопасени шахти при изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи.
През двете седмици на кампанията инспекторите са установили 15 случая на работещи без трудов договор. Най-голям брой нарушения са констатирани по отношение липсата на ограждения, сигнализация и осветяване на изкопи. Установени са и нарушения, свързани с неукрепването им. По време на проверките са установени 23 работници, които са работили без задължителните лични предпазни средства. Издадени са 17 акта за спиране на необезопасени обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.
За 2022 г. Главната инспекция по труда е извършила 5585 проверки на строителни обекти. Установените нарушения са 29 112, от които 19 411 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Случаите на работа без трудов договор в сектор „Строителство“ са 808, което е една четвърт от установените във всички икономически дейности 3398. Инспекцията по труда напомня, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.
БТА припомня, че на 28 октомври работник загина при изкопни дейности край село Реселец. Трудовите инспектори, изпратени на място, са установили, че мъжът е работил без трудов договор. Работникът, който е на възраст 52 години, е участвал в изграждането на дъждовен колектор. Заедно с него в шестметровия изкоп е имало още един мъж, който също е без трудов договор.