Производствени и логистични затруднения, липса на внос, неправилна употреба са причина за недостига на лекарства в страната, но обмисляните законови промени няма да решат проблема, заявиха от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.
Преди седмица служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев каза, че ще се предложат законодателни промени, с които броят наблюдавани за недостиг лекарства ще бъде увеличен. По думите му сега наблюдаваните лекарства са 60, а са били 400. При достигане на под 65 % наличност от наблюдаваните лекарства се спира износът им. Друга възможност за преодоляване на недостига е този процент да бъде повишен на 90, каза тогава Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.
Няма публична информация дали се извършва контрол върху уведомленията за временно и трайно преустановяване на вноса на медикаменти, които се подават от притежателите на разрешение за употреба два месеца предварително, коментираха от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Липсва и информация дали са наложени санкции за неспазване на законовите ангажименти за осигуряване на достатъчни количества лекарства, както и предприети ли са действия към съсловията на предписващи и отпускащи лекарства, добавиха от асоциацията.  
Според представители на асоциацията недостигът на лекарства в момента не се дължи на паралелен износ, а на висока заболеваемост, свръхпотребление и „изкривяванията“ в лекарствената употреба. За да се компенсира недостатъчния внос на антибиотици и инхалаторни продукти за деца следва да се насърчи паралелната дистрибуция, а не да се ограничава. 
Според годишния доклад на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2020 г. по желание на притежателите на разрешения за употреба са прекратени 268 разрешения за употреба на лекарствени продукти. Необходими са терапевтични ръководства за лекарите, в които ясно да бъде описано кои лекарства са изтеглени от България, предлагат още от асоциацията. Лекарите трябва да бъдат информирани навреме, за да не предписват тези лекарства и да не се създава паника сред пациентите. 
В асоциацията има възможност за подаване на сигнали за липсващи лекарства. От постъпили 1859 сигнала за липсващи лекарства за периода 9 юни 2019 – 17 януари 2023 г. 19% от медикаментите са били със статут на временно преустановен внос поради нарушаване на производствения цикъл, за което притежателят на разрешението за употреба е подал уведомление към агенцията по лекарствата. Всеки пети сигнал е бил за лекарства със заличена регистрацията в България, което означава, че изцяло липсват от пазара. Всеки четвърти сигнал е бил за липсващо лекарство поради трайно преустановения му внос, което вероятно ще доведе до дерегистрацията му, посочиха още от асоциацията.  В 41 % от всички сигнали лекарствата са били налични, но не могат да бъдат открити в първата аптека, в която пациентът ги е потърсил. 
Необходимо е насърчаване на вътреобщностни доставки на лекарства в дефицит и бърз паралелен внос, както и своевременно информиране на пациентите и насочване към налична терапия, добавиха от асоциацията за развитие на паралелната търговия с лекарства.