Производство в строителния сектор през ноември спрямо октомври 2022 г. е намаляло с 0,4 на сто в Европейския съюз и с 0,8 на сто в еврозоната, сочат най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат.
През октомври 2022 г. производството в строителството нарасна с 1 на сто и в ЕС, и във валутния съюз.
На годишна основа през ноември 2022 г. производството в строителството се увеличи и в Евросъюза, и в валутната зона, съответно с 1,8 на сто и 1,3 на сто.
В България производството в строителството е наддало с 0,4 на сто през ноември в сравнение с октомври. Темпът на нарастване на производството в строителния сектор обаче се забавя от отчетения октомврийски ръст с 1 на сто. През третото тримесечие на годината обаче родното строително производство е намаляло с 1,1 на сто спрямо предходното тримесечие, след като записваше минимални увеличения с 0,1 на сто през първото и второто тримесечия на 2022 г.
Родното производство в строителството е нараснало на годишна основа през ноември с 1,5 на сто, докато през октомври рътът му бе 1,8 на сто.
През периода юли - септември отнесен към същите месеци на 2021 г. производството в българския строителен сектор се е свило с 0,8 на сто, противно на ръстовете със съответно 1,1 на сто и 2,8 на сто през второто и първото тримесечия на 2022 г.
Месечно сравнение по строителни сектори и по страни членки
В ЕС сградното строителство е намаляло с 0,6 на сто през ноември спрямо октомври, докато гражданското строителство е разширило производството си с 1 на сто.
За същия период сред страните приели еврото сградното строителство е свило производството си с 0,9 на сто, докато гражданското строителство се е увеличило с 0,4 на сто.
Сред страните членки, за които има налични данни, най-голям месечен спад на производството в строителството е регистрирала Словения (-3,4 на сто), Германия (-2,2 на сто) и Словакия (-2 на сто). На другия край на скалата сред страните с най-голямо увеличение на производството в строителния сектор са били Унгария (+6,8 на сто), Полша (+2,5 на сто) и Белгия (+1,6 на сто).
Годишно сравнение по строителни сектори и по страни членки
През ноември 2022 г. в сравнение със същия месец година по-рано в ЕС гражданското строителство се е увеличило с 2,8 на сто, а сградното строителство с 1,6 на сто. Същевременно в еврозоната гражданското строителство се е разширило с 1,7 на сто, а сградното строителство с 1,2 на сто.
Сред членките на ЕС, за които има налични данни, най-голям годишен ръст на производството в строителството се наблюдава в Словения (+44 на сто), Румъния (+20,4 на сто) и Белгия (+12,9 на сто), а най-голям спад в Испания (-6,9 на сто), Словакия (-5,8 на сто) и Германия (-1,2 на сто).