Заради меката зима към момента във водемите в Монтанско и Видинско зимуват по-малко водолюбиви птици в сравнение с предишни години, когато е имало студове по това време, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана след среднозимното преброяване на водолюбивите птици.
Меката зима позволява на водолюбивите птици да не мигрират на юг, а да останат в местообиталищата си в Европа.
При преброяването на птиците в язовирите „Огоста“, “Смирненски“, „Дреновец“, както и по река Дунав от видинското село Връв до монтанското Долно Линево, орнитолозите са забелязали около 4000 птици от 17 вида. Най-често срещаните сред тях са зеленоглава патица, лиска, голям корморан, голям гмурец, черногуш гмуркач, жълтокрака чайка, зимно бърне, речна чайка, малък корморан, голяма бяла чапла, сива чапла, звънарка и т.н. Край село Кошава е забелязан рядко срещаният вид морски орел.
Сегашната зима не е първата, в която заради топло време броят на зимуващите във водоемите в двата региона птици е по-малък. Подобно е било положението в повечето от последните пет години, обясниха от РИОСВ в Монтана.