Депутатите обсъждат проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Nехо и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България.
Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.В началото на заседанието депутатите приеха дискусията по тази и следващата точка, която предвижда създаването на временна комисия за Пловдивския панаир, да се излъчват по БНТ и БНР.
Мотивите за проекторешението представи вносителят Десислава Атанасова, председател на парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС. В последните няколко дни цялата общественост, не само в България, но и в други държави членки на европейски и евроатлантически съюзи, и партньорски служби се интересуват от темата България и една огромна по своите размери, не само според българските власти, но и американските и британски, измама - Nexo, заяви Атанасова.
Проекторешението предвижда комисията да се състои от 14 депутати на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка парламентарна група. Срокът на работа на комисията, предвиден в проекторешението, е един месец.  Комисията следва да излезе с доклад.