Фотографска изложба "Антидзен" на Иван Стефанов е представена до 10 февруари в One+ gallery. 
"В изследването си авторът конструира ново състояние на снимката, където дигиталната постпродукция на изображението го дестабилизира като запис на състоянието на реалността. Тези нови възможности на снимката, определени от Сюзан Зонтаг като "транспортната роля на изображението", разкриват различни потенциални наслагвания и генерират множество перспективи. Иван Стефанов възстановява статуса на познатото ни ежедневие, като проектира върху него нови, очевидно непознати смисли, определени от спекулирането с неестествените, дискомфортни ситуации на индивида в градската среда", казва художникът Генади Гатев.
По думите му баналната екзистенция е превърната в нова, почти документална реалност, където авторът изгражда визуални образи, определени от специфична културна норма. "Действителността, с която героите в тези фотографии се сблъскват, генерира нова историческа реалност, включваща сложно формиране на кодове на поведение, правила, социални норми, жестове и др. Възпроизвеждането на тези фотографски образи и привлекателността на самите изображения засилват значението и въздействието на тази среда. Зрителят става свидетел на това ново пространство, което не се измерва единствено с техническите си параметри, а с цялостното преконфигуриране на реалността, което  води до промяна на възприятието и до ново разбиране за идеята на изображението", допълва Гатев. 
/ДД