Несъбраните суми от физически и юридически лица към бюджета на Община Тетевен за периода 2013 – 2022 г. са над 3,3 милиона лева (само дължими главници). Физическите лица дължат над 1,1 милиона лева, а юридически – над 2,2 милиона лева. Това съобщиха за БТА от общинската администрация.
Оттам посочиха още, че общият размер на отчетените приходи по бюджета на Община Тетевен към 31 декември 2022 г. е близо 3,7 милиона лева, което представлява 99,38 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с над 183 хиляди лева повече в сравнение със същия период на 2021 г. и със 892 хиляди лева повече в сравнение с 2020 година.
Най-голям дял за 2022 г. заемат такса битови отпадъци – 1,5 милиона лева, данък превозни средства - 790 хиляди лева, данък при придобиване на имущество - 508 хиляди лева, данък недвижим имот – над 548 хиляди лева, и др.
БТА припомня, че преди седмица кметът на община Тетевен Мадлена Бояджиева плати данъците си за 2023 г. и даде начало на кампанията за настоящата година. Тя заяви тогава, че данъците и такса "смет" на територията на общината не са вдигани от 2016 година.
И през 2023 г. в община Тетевен няма да има повишение на данъците и на такса "смет", като отчитам икономическата криза, която настъпва и трудностите, пред които ще се изправят хората, каза Бояджиева. Според нея трябва да се насочат усилия към събиране на дължимите данъци от възможно повече данъкоплатци, тъй като има граждани и фирми, които на са плащали задълженията си години наред.
През последните години активно работим за увеличаване на събираемостта и за събиране на просрочените задължения и мисля, че можем да се поздравим с добри резултати, отбеляза още Мадлена Бояджиева.