Жители на всички населени места, попадащи в обхвата на община Опака, ще получават грижа в дома по нов проект. Администрацията започна изпълнението на Проект „Грижа в дома в Община Опака“ по Процедура “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПЧР) 2021-2027, съобщи секретарят на Общината Неше Ашим. 
В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 33 възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.  Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Опака” е да се осигури подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Опака.
Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и  интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации. Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, обясни Ашим. 
В домашна среда ще бъде предоставян богат спектър от услуги. Става дума за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. На следващо място - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до домовете на хората. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), допълват от администрацията, разработила и спечелила проекта. На хората, включени в целевата група, ще бъде предоставяна информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени диспечер/координатор, медицинска сестра и 17 домашни помощници.                                                                                                                 
В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Общата стойност на отпуснатите финансови средства е 181 324,77 лева.  Парите ще бъдат вложени в различни дейности по време на срока на изпълнение - общо 13 месеца, до 3 февруари 2024 г. Реално услугите ще достигнат до гражданите от началото на следващия месец.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.