Фондацията "Заедно в час" фокусира дейността си върху обучението и подкрепата на училищни екипи през следващите години. Организацията приоритетно ще развива програмата си "Училища за пример", която подкрепя училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, за да поставят ученика в центъра на образователния процес. Това съобщиха от фондацията.
"Пазарът на труда в сферата на образованието се промени много от 2011 г., когато "Заедно в час" започна да набира и обучава нови учители в системата. Поетапното повишаване на възнагражденията и стабилността на професията в сравнение с други сектори по време на пандемията доведоха до по-голям интерес към учителската работа. В същото време разпознаваме нови нужди в системата, свързани с по-ефективно управление на училището като организация и подкрепа на учителите и директорите, които вече са в системата на образованието. Това ни провокира да насочим основния си ресурс там, където той е по-необходим", казва Траян Траянов - изпълнителен директор на фондацията "Заедно в час".
Кандидатстването за новия четвърти випуск на програмата "Училища за пример" започна на 16 януари 2023 г., и ще продължи до 15 март 2023 г. (или до достигане на 100 кандидатури).
Всички общински и държавни училища в страната могат да кандидатстват за участие в програмата и през следващите две години да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците.
Кандидатстването включва попълване на формуляр на сайта: zaednovchas.bg/model-schools/, а след това структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. 
За новия випуск на програмата ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.
Програмата е структурирана като цялостно преживяване, което включва разнообразни елементи - съвременни обучения, индивидуална подкрепа с ментор от образователната сфера, прилагане на наученото в практиката, споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища. 
Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерството на образованието и науката, и учителите получават съответния брой кредити. 
"Заедно в час" започна "Училища за пример" през 2020 г. Двегодишната програма обхваща близо 70 училища от 21 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи.
Предвид новия фокус върху обучението на цели училищни екипи, "Заедно в час" преустанови привличането и подбора на нови участници за програмата "Нов път в преподаването" от есента на 2022 г. 
"В "Училища за пример" надграждаме всичко научено от програмата "Нов път в преподаването". Планираме да продължим и подкрепата си за начинаещи учители в рамките на програмата "Училища за пример". Натрупаният опит от последните 12 години е изключително ценен и искаме да го предадем на повече директори в страната, така че много повече мотивирани и способни хора да имат шанс да влязат и да останат трайно в образователната система", отбелязва Ивелина Пашова - ръководител на програмата "Училища за пример" в "Заедно в час".
Фондацията планира да засили още повече споделянето и разпространението на добри примери и полезни образователни ресурси до широк кръг от хора в образователната система през сайта: prepodavame.bg. Ще продължи и програмата "Учим заедно", която подкрепя реализирането на училищни проекти с въздействие върху благополучието на всички ученици.
Фондацията "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондацията "Америка за България", и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.