Форумът "Sofia week" на Европейския технологичен университет (EUt+) се откри в Техническия университет в София (ТУ). Над 80 участници от осемте европейски университета, които са партньори в EUt+, се срещнаха в зала "Проф. Цветан Лазаров" на Националния център по мехатроника и чисти технологии, съобщи пресцентърът на висшето училище.
На официалната церемония ректорът на Техническия университет в София проф. инж. Иван Кралов подчерта, че повечето представители на Европейския технологичен университет EUt+ са за първи път в София и пожела успешна и ползотворна работа на участниците, като определи важната роля на проекта EUt+ за развитието на технологиите, науката и инженерното образование в Европейския съюз. Проф. Кралов изтъкна, че срещата е важна, защото в София ще бъдат подписани важни документи за бъдещата работа на проекта.
Техническият университет в София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа, създадена с визията "Мисли първо за човека", изцяло ориентирана към човека и подхода към съвременните технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство, Европейският технологичен университет EUt+ насърчава европейските ценности, идентичността и най-вече революцията в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Неговата основната мисия е да съдейства за добруването на обществото, а неговите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и отговорни европейски граждани. Развитието на европейска визия за технологиите, която има съществено значение за развитието на европейския проект, трябва да стане реалност за студентите и персонала на EUt+.
Осемте партньори на консорциума EUt+ са: Технически университет в София, България; Кипърски технологичен университет, Кипър; Технологичен университет Троа, Франция; Висше училище Дармщат - Университет за приложни науки, Германия; Технологичен университет Дъблин, Ирландия; Технически университет Рига, Латвия; Технически университет Клуж-Напока, Румъния; Политехнически университет Картахена, Испания.
Ключовите дейности и резултати на EUt+ са свързани с европейски бакалавърски степени и европейски дуални програми, чрез насърчаване на структурирана мобилност; европейски магистърски степени по инженерни науки, чрез насърчаване на структурирана мобилност; обща европейска лаборатория (ECT+ Lab) по проблемите на технологиите, тяхното естество и функция в обществото, връзките с изкуствата, хуманитарните и социалните науки; фондация EUt+, която да подпомага набирането на средства на общо и проектно ниво; владеене на поне един европейски език в бакалавърската степен и на поне два в магистърската степен. Университетите партньори по проекта се преобразяват чрез: пътна карта за пълна интеграция - от съюз, през конфедерация във федерация; внедряване на общи управленски и координационни структури на всички нива на университетските дейности; съвместимо функциониране на информационните системи на партньорските университети; общ бранд, с унифицирани вътрешни и външни комуникационни стратегии; голям набор от общи ключови показатели за ефективност с цел осигуряване на сближаване на всички нива и високо качество на процесите.
В програмата "Sofia week" на EUt+ са включени срещи между партньорите и са предвидени разнообразни социални събития за  запознаване с българския бит и култура.