Народното събрание включи в седмичната си програма второто четене на промените в Кодекса за социално осигуряване. Вносител на измененията е Мустафа Карадайъ, председател на ПГ ДПС, и група народни представители. Точката е фиксирана като първа от седмичната програма за четвъртък - 19 януари.
Депутатите не приеха предложението на "Продължаваме Промяната" в дневния ред за петъчния пленарен ден да бъдат включени промените в Наказателно-процесуалния кодекс. Предложението бе гласувано с 67 гласа "за", 123 - "против", и седем - "въздържали се". 
В седмичната програма за днес е първо гласуване на промени в Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари. Депутатите от "Възраждане" настояха за отлагането на точка трета от гласуваната седмична програма, която предвижда на второ гласуване да бъдат обсъдени промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но предложението им не беше прието. В програмата за днес са и два проекта на решения за създаване на временни комисии - първата свързана с установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Nexo и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България. Вносител на проекторешението за създаване на комисията е председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова и група народни представители.
Втората временна комисия е за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам. Вносител на предложението е Йордан Иванов от "Демократична България" и група народни представители.
В дневния ред за днес е и изслушване на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев във връзка с кризата с лекарства в България и нейното разрешаване, както и Законопроект за ратифициране на Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.
В програмата за първия пленарен ден е и проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, както и Проект на решение за обявяване на Големия глад - Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид. В програмата за първия пленарен ден е второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. 
В четвъртък, освен промените в Кодекса за социално осигуряване, депутатите ще обсъдят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. В програмата за този ден е първото гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите, както и на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Освен това на първо четене ще бъдат обсъдени промени в Закона за електронното управление, в Закона за горите, Закона за съдебната власт. На първо четене като точка девета в четвъртък се предвижда да бъде обсъден Законопроект за несъстоятелност на физическите лица. На второ четене същия ден се очаква депутатите да разгледат промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. 
Второто гласуване на промените в Закона за лечебните заведения е точка първа от програмата за петък. За този пленарен ден е предвиден и Законопроект за ратифициране на Споразумението за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати. В програмата за петък са включени първите четения на промени в Закона за здравното осигуряване, както и на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. В дневния ред за този ден е първото четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и на законопроекти за изменения в Закона за управление на етажната собственост. Предвиден и редовен парламентарен контрол и разискване по питане от народните представители Иван Манев и Иван Христанов към служебния министър на околната среда и водите Росица Благова относно премахване на 9000 тона незаконни отпадъци в Плевен.