Публична лекция на тема: "Китайската икономика и зеленият преход", изнесе Дун Сяодзюн, посланик на Китай по покана на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, съобщиха от "Мега Комюникейшън" ЕООД. 
Темата предизвика значителен обществен интерес - освен от БАН, в събитието взеха участие представители на водещи университети в страната, експерти от Дипломатическия институт, министерства и неправителствени организации, както и на някои от големите китайски фирми у нас. Форумът бе открит от проф. д-р Ирена Зарева, Директор на Института за икономически изследвания при БАН.
По време на лекцията си посланик Дун Сяодзюн представи политиката на китайското правителство в областта на зеления преход и нейните резултати - намаляването на въглеродните емисии, създаването на нова законодателна и надзорна рамка с нараснали екологични изисквания, които да доведат до планираната за 2060 година въглеродна неутралност. По думите му Китай провежда постепенен и добре планиран зелен преход. 
Зелената икономика разширява пространството си благодарение на зеленото потребление и активното участие на хората в него. Преходът преминава през екологично цивилизоване, подчерта дипломатът. 
В дискусията бе поставен и въпросът за зависимостта на европейския зелен преход от вноса на китайско оборудване. Според посланика тук не става дума за зависимост, а за взаимна изгода и сътрудничество в осъществяване на зеления преход.