Парламентът започна работа с близо 20 минути закъснение.
Седмичната проектопрограмата предвижда депутатите да обсъдят проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Nexo и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България. Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
В проектопрограмата е и първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, както и първо четене на промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се народните представители да гласуват на второ четене изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Проектопрограмата включва и проекторешение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам.