Близо 400 възрастни от града и селата ще бъдат подпомогнати в домашна среда за още една година. Като конкретен бенефициент по процедурата „Грижа в дома“ Община Габрово получава 2 086 570 лв. Средствата се отпускат по програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 г., съобщи Миглена Въгленова, експерт от отдел „Протокол и връзки с обществеността“ на Община Габрово. 
Новият проект надгражда услугата „Патронажна грижа“, чрез която се предоставя социална и здравна подкрепа на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива, които не могат да се самообслужват.
„Както досега, на нуждаещите се ще се доставят хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, закупени с техни средства. По проекта се извършва психологическа подкрепа, рехабилитация, съдействие при заплащане на битовите сметки, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на захарта и кръвното, почистване на помещения и други. Новост ще е възможността за консултации в дома с определени медицински специалисти, както и че обслужването вече няма да е фиксирано само до два часа дневно. Транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда ще бъде подсигурен.“ каза още Миглена Въгленова. 
Желаещите да ползват „Грижа в дома“ могат да кандидатстват на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офиси № 31, 32, 35 и 39 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Документи се подават лично или чрез електронна поща [email protected] Телефон за връзка – 066 985 020.
От стартирането през 2020 г. повече от 450 души са се възползвали от социалната придобивка. С „Грижа в дома“ капацитетът на услугата се увеличава почти двойно. Ще бъдат назначени допълнително социални работници, медицински сестри, санитари, рехабилитатори, психолози, кинезитерапевти, шофьори, сътрудници социални и спомагателни дейности, координатор.