Сметната палата ще проведе открито заседание на 13 март, на което бъдат разгледани проектите и издадени окончателните одитни доклади за проведените през 2013 г. парламентарни избори, съобщиха от палатата.

Одиторите ще огледат извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с проведената през 2013 г. предизборна кампания за избори за народни представители на регистрираните участници, издигнали кандидати;

На заседанието ще се отчете и одитът на Българската академия на науките, на научни институти и други самостоятелни структурни звена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.

На заседанието могат да присъстват журналисти, а след него и да зададат въпроси.