Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност.

Промените в Кодекса на труда (КТ) бяха приети окончателно от парламента.
Договорът не може да бъде за по-малко от 6 и за повече от 12 месеца.

ГЕРБ настояха договори за стажуване да могат да бъдат подписвани и със студенти или ученици в средното училище, както и стажът да е между 1 и 12 месеца, но не намериха подкрепа от мнозинството.

Зам.-министърът на социалната политика Росица Янкова обясни, че договор за стажуване не може да бъде сключен с лице, което се обучава в момента, защото това са стажове, регулирани с други подзаконови актове. Студентите по макроикономика, например, посочи тя, стажуват съгласно одобрения план по тази специалност.
Ако работодателят не е доволен от работата на стажанта, ще имат възможност да прекратят договора с предизвестие до 15 дни.

Приетите текстове дават и възможност за подписване на трудов договор с условие за обучение по време на работа.
Той може да се сключва с едно и също лице само веднъж в едно и също предприятие за обучение по същата професия.

ГЕРБ предложи да бъде предвидена възможност и за второ обучение в същата фирма или при друг работодател, но не бе прието от залата.
Светлана Ангелова защити идеята с аргумента "по-голяма гъвкавост" и повече възможности за младите хора. С този текст предлагаме да се регламентира ясно в КТ, че работникът ще може да се обучава и по друга специалност при същия или друг работодател, обясни тя.

Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие ще може да се подава и по електронен път, ако работодателят не бъде открит, реши още парламентът.