Комисията за защита на потребителите /КЗП/ съветва да се обръща внимание на цените, срока на годност и условията за съхранението на стоките.

Един от основните критерии при избора на продукти е цената както при предлагането на стоки в промоция, така и при продажбата им на редовни цени.

От КЗП съветват купувачите да се уверят, че посочената цена се отнася за продукта, който ги интересува. Тя трябва да е поставена на видно място в непосредствена близост до него. Освен това е задължително да включва всички данъци и такси, да е ясно и четливо изписана и да не въвежда в заблуждение.

Ако потребителите са избрали стока, чиято продажна цена е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени трябва да бъде изписан ясно и точно като крайна цена, допълват от КЗП.

При продажба на стоки, предлагани в обща опаковка, търговецът трябва да е посочил сборната цена, а за стоките, които се продават в насипно състояние, следва да е посочена само цената за единица мярка.