Четирима студенти от УНСС получават стипендии от по 2000 лева, като средствата са предоставени от компанията "Дискордиа", която е най-голямата транспортно-логистична фирма в България и лидер в Европа, съобщиха от фирмата.
Избраните стипендианти са от катедрите "Икономика на транспорта и енергетиката" и "Логистика и вериги на доставките", и са първите наградени по започналата наскоро съвместна програма на компанията и университета, целяща да осигури на обучаващите се по-добра практическа подготовка и възможности за растеж.
Изборът на отличените студенти е направен на базата на критериите: завършен минимум първи курс, балообразуване от среден успех за последните два семестъра, есе и събеседване с представител на компанията.
Всеки от победителите получава стипендия на стойност 2000 лева, която ще бъде изплатена на две части - 1000 лева през първия семестър, и 1000 лева през втория. Стипендиантите ще могат да участват и във всички останали инициативи нафирмата, които тя ще организира в УНСС - лекции, менторски програми, консултации и др., както и стажантски програми.
"Изключително щастливи сме да видим, че в България има толкова мотивирани и амбициозни млади хора.... Вярваме, че с тази програма изграждаме един мост между бизнеса и образованието. Убедени сме, че тези успешни студенти ще са изключително добър пример за останалите им колеги, съвместявайки ролята на посланици както на университета, така и на "Дискордиа", каза Жан Вайтилингам, директор на "Човешки ресурси" в "Дискордиа" при награждаването на стипендиантите.
На официалната церемонията присъства и част от ръководството на УНСС - проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедрата "Икономика на транспорта и енергетиката", доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на същата катедра, и проф. Мирослава Раковска - ръководител на катедрата "Бизнес логистика".
"Искам да изкажа големи благодарности към "Дискордиа" както от името на УНСС, така и от името на родителите на отличените студенти, за това успешно партньорство и специално за тази програма. Щастлива съм, че такъв тип инициативи са в пълен унисон с всички наши усилия, насочени към задържане на нашите студенти в България и осигуряване на благоприятна среда за тяхната успешна кариерна реализация в страната ни", заяви проф. Мирослава Раковска, ръководител на катедрата "Бизнес логистика".
Миналия месец компанията сключи договор за дългосрочно сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство. Партньорството цели да осигури кариерни възможности и по-добра практическа подготовка на студентите.