Изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров и експерти от българското сдружение за управление на авторските права на композитори, автори и музикални издатели, взеха участие в годишния семинар на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), съобщават от "Музикаутор".
Събитието се е състояло в Будапеща, Унгария, на 8 декември, с участници от различни авторски дружества в сферата на музиката и аудиовизията.  Сред основните теми, залегнали в програмата, са били предизвикателствата в управлението и защитата на авторските права в Централна и Източна Европа след пандемията, изграждането на бъдещи общи стратегии за подкрепа на творците, начини за внедряване на технологични иновации за развитие, възможност за изработка на общовалидни решения и концепции, които да са приложими и достъпни за всички членове на CISAC, популяризиране на дейността на сдруженията за по-голяма прозрачност, както и подобряване на комуникацията между CISAC и творците.
"На срещата беше проведена и дискусия за ситуацията на творците в Украйна. Модератори и лектори в различните панели бяха представители както на CISAC, така и на участници от различни сдружения, сред които Artisjus (Унгария), HDS ZAMP (Хърватия), ZAPA (Полша) и други", разказват от "Музикаутор".
Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) е водещата световна мрежа на авторските дружества в сферата на музиката и аудиовизията. Създадена е през 1926 г. като неправителствена организация с нестопанска цел. В нея членуват 239 дружества от 121 държави, като по този начин CISAC представлява над 4 милиона автори от всички географски региони и жанрове. Президент на CISAC е съоснователят на световноизвестната група "АББА" Бьорн Улвеус.
/ДД