Унгария не е извършила необходимите реформи в борбата с корупцията, за да си гарантира достъпа до милиардите евро европейски средства, които й се полагат, обяви Европейската комисия.
Фондовете, които Будапеща очаква да получи от Брюксел, възлизат на 13,2 милиарда евро.