По повод студентския празник Европейският политехнически университет (ЕПУ) в Перник инициира среща на тема: "Бизнес и образование. Заедно ще успеем!". В нея участваха представители на училища, фирми и административни структури. 
В приветствието си ректорът на ЕПУ проф. д-р Марин Маринов каза, че в Перник се намира единственият частен политехнически университет в България, акредитиран да обучава студенти в направленията Информатика, Строителство и Енергетика едновременно на български и английски език.  
Маринов представи възможностите на висшето учебно заведение за образование и квалификация, както и готовността му за партньорство и взаимодействие с реалния бизнес. Той заяви, че ЕПУ предлага проектно ориентирано обучение, базирано на практика на студенти във фирми, с които университетът е сключил предварителни споразумения. Преминалите през тези програми защитават проект въз основа на извършената дейност, а дипломните им работи се определят от работодателя. Маринов каза още, че предстои университетът да получи акредитация за обучение по специалността "Индустриален дизайн". 
Ректорът допълни, че академичната общност в ЕПУ знае какви са потребностите на бизнеса и предлага своя научен потенциал в търсенето на качествени и подготвени кадри, допълни ректорът.
Поздрав към присъстващите отправиха областният управител Людмил Веселинов и заместник-кметът Стефан Кръстев.