Тричленен състав на Окръжния съд в Ловеч призна за виновен М. В. В. – надзирател в затворническо общежитие, за това, че е нарушил служебните си задължения и е внесъл мобилен телефон и част от зарядно устройство за него на лишен от свобода. В замяна на това служителят е получил облага в размер на сто лева, съобщават от съда. 
Деянието е извършено в края на април 2021 г. 
От Съда посочиха, че от деянието е могло да настъпят немаловажни вредни последици затова налага на подсъдимия наказание една година лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. Подсъдимият се лишава и от правото да упражнява професия, свързана с охранителна дейност в системата на МВР и местата за лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила. 
Присъдата може да се обжалва и протестира пред Апелативния съд във Велико Търново в 15-дневен срок.
БТА припомня, че това не е единственото дело срещу надзирател в Ловешко.