По Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е изготвен проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, от който ще може да се възползват 3300 души. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия. Той отговори на въпрос на Илиана Жекова от ГЕРБ-СДС.
Предвижда се предоставянето на 11 вида технически помощни средства и медицински изделия, които да подкрепят тази група хора, посочи Лазаров.
Лазаров обясни, че хората, които ще бъдат обхванати с този проект, са лица, които не са получили подкрепа по другите механизми - по реда на Агенцията по социално подпомагане, Фонд „Социална закрила“ или по предоставени технически помощни средства и медицински изделия по Националната здравноосигурителна каса.
Основната цел, която си поставяме, е осигуряване на независим живот, коментира още министърът.
По думите му е изготвена и методика за оценка на потребностите от високотехнологични изделия и средства на хората с трайни увреждания.